09.00-09.10: Χαιρετισμός Διονυσία Καλλινίκου, Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών

 

09.10-09.15: Εισαγωγή- προβολή video με αφήγηση υπόθεσης (Χ. Σαρρής, Πανεπιστημιακός υπότροφος ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου)

 

09.15-09.30: Παράδοση, νεωτερικότητα και δισκογραφία στο ρεμπέτικο

                         Λ. Οικονόμου, αν. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

09.30-09.45: Η πρωτοτυπία στο μουσικό έργο

                         Ανθ. Παπαδοπούλου, αν. Καθηγήτρια, ΑΠΘ

 

9.45-10.00: Παράγωγα έργα - appropriation art

                       Γ. Καπελλάκου, Δικηγόρος, Δ.Ν.

 

10.00-10.15: "Για τον τεχνίτη και το δάνεισμα είν' έν' από τα όργανα της πρωτοτυπίας του” (Κ. Παλαμάς)

                       Ν. Ορδουλίδης, Μουσικολόγος, Παν. Υπότροφος ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου

                       Μ. Ζουμπούλη, Ιστορικός αισθητικών θεωριών, επ. Καθηγήτρια ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου

 

10.15-10.30: Σε ποιόν ανήκει το τραγούδι;

                       Ν. Διονυσόπουλος, Μουσικολόγος

 

10.30-11.00: Διάλειμμα

μέρος α

 

θεωρητική προσέγγιση